Tóm tắt tự động là một quá trình, trong đó một phần mềm máy tính tạo ra bản tóm tắt của văn bản đã cho. Phần mềm lấy các từ khóa quan trọng nhất từ văn bản gốc hoặc bài viết và rút ngắn nó. Tóm tắt tự động giúp giảm các tài liệu văn bản lớn thành tập hợp các từ ngắn hoặc một đoạn nhỏ hơn mô tả ý nghĩa chính xác của toàn văn.

Công cụ tóm tắt tự động thông minh chỉ với 1 click chuột
Công cụ tóm tắt tự động thông minh chỉ với 1 click chuột

Tóm tắt tự động làm việc bằng hai cách

  1. Cách đầu tiên các công cụ tóm tắt tự động sử dụng là phương pháp trích xuất chọn một tập hợp con các từ, cụm từ hoặc câu hiện có trong văn bản gốc và tóm tắt.
  2. Một cách khác là phương pháp trừu tượng, xây dựng một ngữ nghĩa bên trong và sử dụng các kỹ thuật tạo ngôn ngữ tự nhiên để tạo ra các bản tóm tắt giống với các bản tóm tắt do con người tạo ra. Loại tóm tắt này có thể chứa các từ không có trong văn bản gốc

Về cơ bản có hai loại tóm tắt tự động

  1. Trích xuất cụm từ khóa là loại tóm tắt tự động đầu tiên, trong đó chọn các từ hoặc cụm từ riêng lẻ để gắn kết thẻ tài liệu.
  2. Tóm tắt tài liệu, phần mềm chọn toàn bộ câu để tạo tóm tắt đoạn ngắn.

Các công nghệ phần mềm tạo ra các bản tóm tắt mạch lạc thường xem xét độ dài tài liệu, kiểu viết và cú pháp để tạo ra các bản tóm tắt hữu ích. Có rất nhiều trường hợp sử dụng các bản tóm tắt và chúng cũng được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực. Trong khi đi học, học sinh được dạy cách chọn ra những ý tưởng quan trọng nhất từ ​​một văn bản, làm thế nào để bỏ qua những thông tin không liên quan và làm thế nào để tạo thành một phiên bản nhỏ hơn của một tài liệu lớn và điều đó cũng theo một cách có ý nghĩa. Chiến lược tóm tắt có thể được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực.

Một bản tóm tắt về cơ bản rút ngắn một công việc lớn hơn có thể là một cuốn sách, bài phát biểu và/hoặc dự án nghiên cứu. Nó bao gồm ít nội dung đáng chú ý hơn văn bản gốc. Tóm tắt giúp người đọc tiết kiệm thời gian vì đưa ra ý tưởng ngắn gọn về nội dung của văn bản chính và ngăn người đọc không phải thực sự trải qua và lọc thông tin quan trọng từ phiên bản dài hơn ban đầu.

Tóm tắt được sử dụng trong mọi lĩnh vực công việc. Ngay cả các công cụ tìm kiếm như Google và Yahoo cũng sử dụng các tóm tắt tự động để đưa ra một mô tả ngắn gọn về bài viết chính. Việc sử dụng các công cụ này là rất lớn vì nó có thể được sử dụng bởi các sinh viên, chuyên gia và học giả. Các công cụ tóm tắt tự động giúp tiết kiệm thời gian nhiều học giả và các nhà nghiên cứu thay vì đọc hàng trăm trường hợp và bài báo nghiên cứu, họ có thể chỉ cần trích xuất các bản tóm tắt của họ và sử dụng chúng để điều tra và nghiên cứu nhanh hơn.