Có lẽ bạn đã từng nghe cụm từ “quản lý nước thải” trước đây, vì nó thường được sử dụng bởi những người đam mê môi trường và các tổ chức quan tâm đến tương lai của thế giới chúng ta. Xử lý nước thải là phương pháp được sử dụng để tái chế nước thải có nguồn gốc từ các cơ sở thương mại và dân cư và các nguồn khác cho tiêu dùng và sử dụng của con người.

Nói tóm lại, phương pháp này giúp tái sử dụng nước bị ô nhiễm để cứu môi trường của chúng ta khỏi tác hại của nó. Ngày nay, một số kỹ thuật mới đang được sử dụng cho mục đích này bởi nhiều nhà máy xử lý nước và một số trong số chúng đã được đề cập dưới đây:

1. Dòng điện

Kỹ thuật này liên quan đến việc phơi nước ô nhiễm thành dòng điện gọi là Electrocoagulation. Khi dòng điện đi qua nước thải, tất cả các chất gây ô nhiễm, vi trùng và vi khuẩn trong đó, bất kể chúng ở dạng hòa tan hay không hòa tan, đều được loại bỏ đúng cách; do đó chỉ để lại nước trong vắt để tái sử dụng. Đây là một quá trình mới, sáng tạo, tiết kiệm chi phí và dễ áp ​​dụng.

2. Thẩm thấu ngược

Quá trình xử lý này có vẻ hiệu quả trong việc tái chế nước có hại chứa đầy vi khuẩn và có nguồn gốc từ chất thải công nghiệp. Trong quá trình này, một màng bán xốp thường được đặt lên trên nó để loại bỏ tất cả các hóa chất và phân tử có trong nó. Trên thực tế, thẩm thấu ngược còn được gọi là quá trình lọc màng do màng được sử dụng trong đó.

3. Phương pháp điều trị tự nhiên

Một số quy trình không có hóa chất có thể được sử dụng để làm cho nước thải có thể tái sử dụng theo cách tự nhiên, chẳng hạn như đầm phá hoặc Phytodepuration. Trong quá trình Phytodepuration, nước bị nhiễm bệnh được đổ vào các lưu vực chứa thực vật thủy sinh. Các nhà máy như vậy có đủ tính chất để làm sạch nước thải một cách tự nhiên. Mặt khác, phương pháp đầm phá liên quan đến việc đổ nước thải vào các lưu vực được gọi là đầm phá, nơi nó được làm sạch tự nhiên với các quy trình khác nhau.

4. Trao đổi ion

Đây là một kỹ thuật quản lý nước thải mới khác, trong đó nước thải được tinh lọc thông qua trao đổi các ion giữa các chất điện phân, hoặc giữa một phức chất và chất điện phân. Nước được lọc và các chất gây ô nhiễm được loại bỏ ngay khi trao đổi các ion xảy ra.

5. Chưng cất

Mặc dù đây không phải là một kỹ thuật quản lý nước thải mới, nhưng nó vẫn được coi là một trong những phương pháp hiệu quả nhất. Quá trình này thường liên quan đến việc đưa nước bị ô nhiễm vào hỗn hợp chất lỏng được đun sôi ở các nhiệt độ khác nhau để mang lại những thay đổi cần thiết và tách các chất ô nhiễm ra khỏi nước; làm cho nó có thể tái sử dụng cho các mục đích khác nhau.

Trên thực tế, chưng cất được áp dụng để lọc nước thải được tạo ra từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy trình nông nghiệp, thương mại và công nghiệp, hộ gia đình, v.v. Mặc dù quá trình này bao gồm sử dụng hóa chất ở mức độ lớn, nhưng nó vẫn là một quy trình thủ công và vì vậy có thể được coi là tự nhiên và thân thiện với môi trường.

Để kết luận, có thể nói rằng quản lý nước thải hiện đã trở thành một phần không thể thiếu trong việc bảo vệ môi trường của chúng ta để cải thiện chúng ta và các thế hệ tương lai của chúng ta. Vì vậy, chúng ta nên thực hiện tất cả các bước cần thiết để giữ cho thế giới của chúng ta có thể ở được